Nhà nguyện Pakistan

42 đối tượng
bộ lọc

Pakistan, Islamabad

Pakistan, Karachi

Pakistan, Pindi Gheb

Pakistan, Sindh, Karachi

Pakistan, Islamabad

Pakistan, Lahore

Pakistan, District Rawalpindi, Rawalpindi

Pakistan, Shahdara Bagh

Pakistan, Karachi

Pakistan, Kala Shah Kaku

Với ý nghĩa là những tòa nhà tôn giáo đặc trưng, nhà nguyện thu hút sự chú ý của du khách bởi kiến trúc Cơ Đốc Giáo của chúng. Đối với các con chiên ngoan đạo, nhà nguyện là một nơi để cầu nguyện và lên lịch cho các buổi lễ. Rất nhiều nhà nguyện là các địa điểm di sản thế giới của UNESCO, một phần của những tổ hợp lịch sử và tưởng niệm, hoặc là các cơ sở thuộc sở hữu của gia đình.\