Nhà nguyện Sri Lanka

8 đối tượng
bộ lọc

Sri Lanka, Uva, Ella, village

Sri Lanka, Western Province, Ja-Ela

Sri Lanka, Western Province, Ja-Ela

Sri Lanka, Northern Province, Mannar, Sri Lanka

Sri Lanka, Northern Province, Ilavalai, village

Sri Lanka, Western Province, Ja-Ela

Sri Lanka, Northern Province, Passaiyoor, village

Sri Lanka, Northern Province, Ilavalai, village

Với ý nghĩa là những tòa nhà tôn giáo đặc trưng, nhà nguyện thu hút sự chú ý của du khách bởi kiến trúc Cơ Đốc Giáo của chúng. Đối với các con chiên ngoan đạo, nhà nguyện là một nơi để cầu nguyện và lên lịch cho các buổi lễ. Rất nhiều nhà nguyện là các địa điểm di sản thế giới của UNESCO, một phần của những tổ hợp lịch sử và tưởng niệm, hoặc là các cơ sở thuộc sở hữu của gia đình.\