Nhà nguyện Slovenia

90 đối tượng
bộ lọc

Slovenia, Vitovlje, village

Slovenia

Slovenia

Slovenia, Iška Loka, village

Slovenia, Ig, village

Slovenia, Kotredež, village

Slovenia, Maribor

Slovenia, Višnja vas, village

Slovenia, Podgorje, village

Slovenia

Slovenia

Slovenia, Hotiza, village

Slovenia

Slovenia

Slovenia, Vitovlje, village

Slovenia

Với ý nghĩa là những tòa nhà tôn giáo đặc trưng, nhà nguyện thu hút sự chú ý của du khách bởi kiến trúc Cơ Đốc Giáo của chúng. Đối với các con chiên ngoan đạo, nhà nguyện là một nơi để cầu nguyện và lên lịch cho các buổi lễ. Rất nhiều nhà nguyện là các địa điểm di sản thế giới của UNESCO, một phần của những tổ hợp lịch sử và tưởng niệm, hoặc là các cơ sở thuộc sở hữu của gia đình.\