Nhà nguyện Slovakia

264 đối tượng
bộ lọc

Slovakia, Region of Banská Bystrica, Kremnica

Slovakia, Region of Banská Bystrica, Kremnica

Slovakia, Region of Banská Bystrica, Kremnica

Slovakia, Region of Banská Bystrica, Kremnica

Slovakia, Region of Banská Bystrica, Kremnica

Slovakia, Region of Banská Bystrica, Kremnica

Slovakia, Region of Banská Bystrica, Kremnica

Slovakia, Region of Banská Bystrica, Kremnica

Slovakia, Region of Banská Bystrica, Kremnica

Slovakia, Region of Trenčín, Horná Mariková, village

Slovakia, Region of Bratislava, Miloslavov, village

Slovakia, Region of Bratislava, Malinovo, village

Slovakia, Region of Trnava, Čáry, village

Slovakia, Region of Trenčín, Dolné Vestenice, village

Slovakia, Region of Trenčín, Dolné Vestenice, village

Slovakia, Region of Trenčín, Dolné Vestenice, village

Slovakia, Region of Trnava, Smolenice, village

Slovakia, Region of Nitra, Topoľčianky, village

Với ý nghĩa là những tòa nhà tôn giáo đặc trưng, nhà nguyện thu hút sự chú ý của du khách bởi kiến trúc Cơ Đốc Giáo của chúng. Đối với các con chiên ngoan đạo, nhà nguyện là một nơi để cầu nguyện và lên lịch cho các buổi lễ. Rất nhiều nhà nguyện là các địa điểm di sản thế giới của UNESCO, một phần của những tổ hợp lịch sử và tưởng niệm, hoặc là các cơ sở thuộc sở hữu của gia đình.\