Nhà nguyện Gyeongbansa tại Hàn Quốc, Gyeonggi, Gapyeong

Hàn Quốc, Gyeonggi, Gapyeong, GPS: 37.8519,127.4392

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: miếu thờ bên đường Gyeongbansa tại địa chỉ: Hàn Quốc, Gyeonggi, Gapyeong / 15629 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến miếu thờ bên đường Gyeongbansa hoặc các nơi gần bạn nhất: [object-nearby] Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, bảo tàng or lăng mộ\