Nhà nguyện Veldkapelletje De Peel tại Hà Lan

Hà Lan, GPS: 51.3404,5.179

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: miếu thờ bên đường Veldkapelletje De Peel tại địa chỉ: Hà Lan / 15629 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến miếu thờ bên đường Veldkapelletje De Peel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Bỉ, Flanders, Turnhout

Bỉ, Flanders, Arendonk, Akkerstraat, 33

Bỉ, Flanders, Achterbos, village

Website: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/

Bỉ, Flanders, Oud-Turnhout

Bỉ, Flanders, Turnhout

Bỉ, Flanders, Donk, village