Thắng cảnh 1930s Street tại Trung Quốc, Thượng Hải

Trung Quốc, Thượng Hải, GPS: 31.2337,121.471

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh 1930s Street tại địa chỉ: Trung Quốc, Thượng Hải / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh 1930s Street hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Thượng Hải

Trung Quốc, Thượng Hải

Trung Quốc, Thượng Hải

Trung Quốc, Thượng Hải, Ren Min Da Dao , 120号

Trung Quốc, Thượng Hải, Ren Min Da Dao , 100

Điện thoại: +86 21 63184477

Website: http://www.supec.org/

Giờ mở cửa: Su 09:00-17:00; Tu-Sa 09:00-17:00

Trung Quốc, Thượng Hải