Thắng cảnh Abandoned Colonial Administration Building tại Liên bang Micronesia, Pohnpei, Kolonia

Liên bang Micronesia, Pohnpei, Kolonia, GPS: 6.9574,158.2088

Giờ mở cửa: 24/7

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh Abandoned Colonial Administration Building tại địa chỉ: Liên bang Micronesia, Pohnpei, Kolonia / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh Abandoned Colonial Administration Building hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Liên bang Micronesia, Pohnpei, Kolonia

Giờ mở cửa: 24/7

Liên bang Micronesia, Pohnpei, Danipei, village

Liên bang Micronesia, Pohnpei, Kolonia

Liên bang Micronesia, Pohnpei, Kolonia

Liên bang Micronesia, Pohnpei, Palikir

Liên bang Micronesia, Pohnpei, Kolonia