Thắng cảnh NATIONAL AEROCLUB OF ALBANIA tại Albania, Southern Albania, Himarë

Albania, Southern Albania, Himarë, GPS: 40.1884,19.5994

Điện thoại: +355662221111

Website: http://paragliding.al

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh NATIONAL AEROCLUB OF ALBANIA tại địa chỉ: Albania, Southern Albania, Himarë / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh NATIONAL AEROCLUB OF ALBANIA hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Albania, Southern Albania, Himarë

Điện thoại: +35566222111

Website: http://llogaraairgames.al

Albania, Southern Albania, Vlorë

Albania, Southern Albania, Orikum

Albania, Southern Albania, Orikum

Hỗ trợ xe lăn: No

Albania, Southern Albania, Spile, village