Thắng cảnh Al Bidya Historic Mosque and Fort tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Fujairah, Bidya

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Fujairah, Bidya, GPS: 25.4391,56.3534

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh Al Bidya Historic Mosque and Fort tại địa chỉ: Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Fujairah, Bidya / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh Al Bidya Historic Mosque and Fort hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Fujairah

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ras al-Khaimah

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Sharjah, Khor Fakkan

Oman, Musandam, Dibba Al-Baya

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất