Thắng cảnh Al Gharia Beach tại Qatar, Ash Shamal, Madinat ash Shamal

Qatar, Ash Shamal, Madinat ash Shamal, GPS: 26.0719,51.3594

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh Al Gharia Beach tại địa chỉ: Qatar, Ash Shamal, Madinat ash Shamal / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh Al Gharia Beach hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Qatar, Ash Shamal, Madinat ash Shamal

Qatar, Ash Shamal, Madinat ash Shamal

Qatar, Ash Shamal, Madinat ash Shamal

Qatar, Al Khawr, Al Khor

Bahrain, Muharraq Governorate, Al-Hidd

Website: http://www.terrafirma.biz

Giờ mở cửa: Su-Th 08:30-16:30