Thắng cảnh Ali Pasha's Bridge tại Albania, Southern Albania, Gjirokastër

Albania, Southern Albania, Gjirokastër, GPS: 40.0647,20.1317

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh Ali Pasha's Bridge tại địa chỉ: Albania, Southern Albania, Gjirokastër / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh Ali Pasha's Bridge hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, đền, lâu đài, đài tưởng niệm, tượng đài, bảo tàng, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Albania, Gjirokastër

Albania, Gjirokastër

Albania, Southern Albania, Gjirokastër

Albania, Southern Albania, Gjirokastër