Thắng cảnh 白千層綠色隧道 tại Đài Loan, Đài Nam, Shanziding, village

Đài Loan, Đài Nam, Shanziding, village, GPS: 25.0174,121.1575

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh 白千層綠色隧道 tại địa chỉ: Đài Loan, Đài Nam, Shanziding, village / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh 白千層綠色隧道 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Đài Loan, 民權路三段382巷, 1-5

Điện thoại: +886-3-4266987

Đài Loan, Taoyuan, Đại Viên

Đài Loan, Taoyuan, Bình Trấn

Đài Loan, Taoyuan, Tân Ốc, Zhong Zheng Lu 110Xiang , 9

Đài Loan, Đài Nam, Shanziding, village

Đài Loan, Taoyuan, Đại Viên