Thắng cảnh Bald Hill Mine tại Úc, New South Wales, Hill End, village

Úc, New South Wales, Hill End, village, GPS: -33.0369,149.4062

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh Bald Hill Mine tại địa chỉ: Úc, New South Wales, Hill End, village / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh Bald Hill Mine hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Úc, New South Wales, Orange, New South Wales

Úc, New South Wales, Hill End, village

Úc, New South Wales, Orange, New South Wales

Úc, New South Wales, Hill End, village

Úc, New South Wales, Bathurst, New South Wales

Điện thoại: +61-2-6331-5798

Website: http://www.bmrs.asn.au

Giờ mở cửa: "Operates one day per month, see website"