Thắng cảnh Baobab Tree tại Sri Lanka, Northern Province, Neduntheevu

Sri Lanka, Northern Province, Neduntheevu, GPS: 9.5107,79.716

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh Baobab Tree tại địa chỉ: Sri Lanka, Northern Province, Neduntheevu / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh Baobab Tree hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Sri Lanka, Northern Province, Talaimannar

Giờ mở cửa: 24/7

Sri Lanka, Northern Province, Kalviyankadu, village

Sri Lanka, Northern Province, Karampan, village

Sri Lanka, Northern Province, Kalviyankadu, village

Sri Lanka, Northern Province, Neduntheevu

Sri Lanka, Northern Province, Chunnakam