Thắng cảnh Cartoon Alley tại Đài Loan, Taichung, Đài Trung

Đài Loan, Taichung, Đài Trung, GPS: 24.1381,120.6705

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh Cartoon Alley tại địa chỉ: Đài Loan, Taichung, Đài Trung / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh Cartoon Alley hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Đài Loan, 館前路, 1

Đài Loan, Taichung, Đài Trung

Đài Loan, Taichung, Đài Trung

Đài Loan, Taichung, Đài Trung, Fu Xing Lu San Duan , 362

Điện thoại: +886-4-2229-3079

Website: http://tccip.boch.gov.tw/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Đài Loan, Taichung, Furen Village, village

Đài Loan, Taichung, Guangfu Village, village