Thắng cảnh Casa Congo tại Panama

Panama, GPS: 9.5539,-79.6573

Điện thoại: +50760648376

Website: http://www.fundacionbp.org

Giờ mở cửa: Mo-Su 09:00-18:30

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh Casa Congo tại địa chỉ: Panama / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh Casa Congo hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Panama, Colón Province, Colon

Panama, Colón Province, Portobelo

Điện thoại: +50760648376

Website: http://www.fundacionbp.org

Giờ mở cửa: Mo-Su 09:00-18:30

Panama

Giờ mở cửa: 24/7

Panama

Điện thoại: +5074356900

Website: http://safarickszoo.com

Giờ mở cửa: We-Su 09:00-16:00

Panama, Colón Province, Colon