Thắng cảnh Champ de pierre tại Madagascar, Analanjirofo, Bulldozer, village

Madagascar, Analanjirofo, Bulldozer, village, GPS: -17.2878,49.3939

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh Champ de pierre tại địa chỉ: Madagascar, Analanjirofo, Bulldozer, village / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh Champ de pierre hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Madagascar, Analanjirofo, Ambodiatafana, village

Madagascar, Atsinanana, Toamasina

Madagascar, Analanjirofo, Ambodifotatra

Madagascar, Analanjirofo, Ambodiatafana, village