Thắng cảnh Checkpoint tại Albania

Albania, GPS: 42.4876,19.5845

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh Checkpoint tại địa chỉ: Albania / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh Checkpoint hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Albania

Albania

Albania

Hỗ trợ xe lăn: No

Albania

Hỗ trợ xe lăn: No

Giờ mở cửa: 24/7

Albania, Theth, village

Albania, Northern Albania, Theth, village

Hỗ trợ xe lăn: No