Thắng cảnh trong thị trấn Ciudad Quesada, Costa Rica

12 đối tượng
bộ lọc

Costa Rica, Provincia Alajuela, Ciudad Quesada

Costa Rica, Provincia Alajuela, Ciudad Quesada

Costa Rica, Provincia Alajuela, Ciudad Quesada

Điện thoại: 24791047

Website: http://www.hotelloslagos.com

Costa Rica, Provincia Alajuela, Ciudad Quesada

Costa Rica, Provincia Alajuela, Ciudad Quesada

Điện thoại: 50624799515

Website: http://cataratariofortuna.com

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-17:00

Costa Rica, Provincia Alajuela, Ciudad Quesada

Costa Rica, Provincia Alajuela, Ciudad Quesada

Điện thoại: 24759121

Costa Rica, Provincia Alajuela, Ciudad Quesada

Điện thoại: 50624799515

Website: http://cataratariofortuna.com

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-17:00

Costa Rica, Provincia Alajuela, Ciudad Quesada

Costa Rica, Provincia Alajuela, Ciudad Quesada

Costa Rica, Provincia Alajuela, Ciudad Quesada

Costa Rica, Provincia Alajuela, Ciudad Quesada

Mỗi thành phố, mỗi quốc gia đều có các thắng cảnh hấp dẫn du khách. Nơi đó càng cổ kính thì sẽ càng có nhiều điểm thu hút sự chú ý của khách tham quan. Những địa điểm này bao gồm bảo tàng, đài tưởng niệm, các tổ hợp kiến trúc, tòa nhà lịch sử, công viên và đường phố.\