Thắng cảnh Cuba

513 đối tượng
bộ lọc

Cuba, La Habana

Cuba, Havana, La Habana, O'Reilly, 4

Cuba, Havana, La Habana

Cuba, Havana, La Habana

Cuba, Havana, Boyeros

Cuba, Holguín, Cacocum

Cuba, Holguín

Cuba, Santiago de Cuba, Mella, Cuba

Cuba, Holguín, Playa Pesquero

Cuba, Sancti Spiritus, Trinidad

Cuba, Havana, La Habana, Rayo, 108

Website: http://www.galleriacontinua.com

Giờ mở cửa: Mo-Su 10:00-18:00

Cuba, Santiago de Cuba

Cuba, Cienfuegos

Cuba, Havana, La Habana, Gervasio, 572e

Cuba, Isle of Youth, Cayo Largo del Sur

Cuba, Artemisa, Las Terrazas, village

Cuba, Sancti Spiritus, Trinidad

Mỗi thành phố, mỗi quốc gia đều có các thắng cảnh hấp dẫn du khách. Nơi đó càng cổ kính thì sẽ càng có nhiều điểm thu hút sự chú ý của khách tham quan. Những địa điểm này bao gồm bảo tàng, đài tưởng niệm, các tổ hợp kiến trúc, tòa nhà lịch sử, công viên và đường phố.\