Thắng cảnh Guiné-Bissau

14 đối tượng
bộ lọc

Guiné-Bissau, Região de Bolama, Ampucut, village

Guiné-Bissau, Região de Bolama, Angudjiga, village

Guiné-Bissau, Bissau

Guiné-Bissau

Guiné-Bissau, Região de Bolama, Bubaque

Guiné-Bissau, Região de Bolama, Bubaque, village

Guiné-Bissau, Região de Bolama, Bubaque

Guiné-Bissau

Guiné-Bissau, Região de Bolama, Bubaque

Guiné-Bissau, Região de Bolama, Ambanha, village

Guiné-Bissau

Guiné-Bissau

Guiné-Bissau

Guiné-Bissau

Mỗi thành phố, mỗi quốc gia đều có các thắng cảnh hấp dẫn du khách. Nơi đó càng cổ kính thì sẽ càng có nhiều điểm thu hút sự chú ý của khách tham quan. Những địa điểm này bao gồm bảo tàng, đài tưởng niệm, các tổ hợp kiến trúc, tòa nhà lịch sử, công viên và đường phố.\