Thắng cảnh Guinea Xích Đạo

14 đối tượng
bộ lọc

Guinea Xích Đạo, Litoral Province, Bata

Guinea Xích Đạo, Bioko Norte, Malabo

Guinea Xích Đạo, Bioko Sur, Luba, Equatorial Guinea

Guinea Xích Đạo, Bioko Sur, Luba, Equatorial Guinea

Guinea Xích Đạo, Bioko Sur, Luba, Equatorial Guinea

Guinea Xích Đạo, Bioko Norte, Malabo

Guinea Xích Đạo, Litoral Province, Bata

Guinea Xích Đạo, Litoral Province, Bata

Guinea Xích Đạo, Litoral Province, Bata

Guinea Xích Đạo, Bioko Norte, Malabo

Giờ mở cửa: 24/7

Guinea Xích Đạo, Bioko Norte, Malabo

Điện thoại: 222251236

Guinea Xích Đạo, Wele-Nzas Province, Mongomo

Guinea Xích Đạo, Bioko Sur, Luba, Equatorial Guinea

Guinea Xích Đạo, Litoral Province, Bata

Mỗi thành phố, mỗi quốc gia đều có các thắng cảnh hấp dẫn du khách. Nơi đó càng cổ kính thì sẽ càng có nhiều điểm thu hút sự chú ý của khách tham quan. Những địa điểm này bao gồm bảo tàng, đài tưởng niệm, các tổ hợp kiến trúc, tòa nhà lịch sử, công viên và đường phố.\