Thắng cảnh trong thành phố Vơ-ni-dơ, Ý

51 đối tượng
bộ lọc

Ý, Veneto, Vơ-ni-dơ

Ý, Veneto, Vơ-ni-dơ

Ý, Veneto, Vơ-ni-dơ

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Apr 01-Oct 31 08:30-19:00; Nov 01-Mar 31 08:30-17:30

Ý, Veneto, Vơ-ni-dơ

Ý, Veneto, Vơ-ni-dơ

Giờ mở cửa: Mo-Su 11:00-16:00

Ý, Veneto, Vơ-ni-dơ

Website: https://it.wikipedia.org/

Giờ mở cửa: Tu-Su 10:00-13:30, 14:00-18:00

Ý, Veneto, Vơ-ni-dơ

Ý, Veneto, Vơ-ni-dơ

Ý, Veneto, Vơ-ni-dơ

Ý, Veneto, Vơ-ni-dơ

Ý, Veneto, Vơ-ni-dơ

Ý, Veneto, Vơ-ni-dơ

Ý, Veneto, Vơ-ni-dơ

Ý, Veneto, Vơ-ni-dơ

Ý, Veneto, Vơ-ni-dơ

Mỗi thành phố, mỗi quốc gia đều có các thắng cảnh hấp dẫn du khách. Nơi đó càng cổ kính thì sẽ càng có nhiều điểm thu hút sự chú ý của khách tham quan. Những địa điểm này bao gồm bảo tàng, đài tưởng niệm, các tổ hợp kiến trúc, tòa nhà lịch sử, công viên và đường phố.\