Thắng cảnh Bắc Triều Tiên

123 đối tượng
bộ lọc

Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng

Bắc Triều Tiên, Ryanggang, Rimyongsu-rodongjagu, village

Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng

Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng

Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng

Bắc Triều Tiên, Bình An Bắc, Nyongbyon

Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng

Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng

Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng

Bắc Triều Tiên, Kangwon-do, Kumgang

Bắc Triều Tiên, Bình An Bắc, Hyangsan

Bắc Triều Tiên, Bình An Bắc, Nyongbyon

Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng

Bắc Triều Tiên, Chagang, Hy Xuyên

Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng

Bắc Triều Tiên, Bình An Bắc, Hyangsan

Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng

Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng

Mỗi thành phố, mỗi quốc gia đều có các thắng cảnh hấp dẫn du khách. Nơi đó càng cổ kính thì sẽ càng có nhiều điểm thu hút sự chú ý của khách tham quan. Những địa điểm này bao gồm bảo tàng, đài tưởng niệm, các tổ hợp kiến trúc, tòa nhà lịch sử, công viên và đường phố.\