Thắng cảnh Iraq

Đã tìm được hơn 1800 đối tượng
bộ lọc

Iraq, Dhi Qar, Al Khidr, village

Iraq, Karbala, Al Humat, village

Iraq, Baghdad, Bagdad

Iraq

Iraq

Iraq, Baghdad, Bagdad

Iraq, Baghdad, Bagdad

Iraq, Baghdad, Bagdad

Iraq, Baghdad, Bagdad

Iraq, Baghdad, Bagdad

Iraq, Maysan, Al Kahla

Iraq, Maysan, Amarah

Iraq, Maysan, Al Kahla

Iraq, Maysan, Al Kahla

Iraq, Maysan, Al Kahla

Iraq, Maysan, Amarah

Iraq, Maysan, Al Kahla

Mỗi thành phố, mỗi quốc gia đều có các thắng cảnh hấp dẫn du khách. Nơi đó càng cổ kính thì sẽ càng có nhiều điểm thu hút sự chú ý của khách tham quan. Những địa điểm này bao gồm bảo tàng, đài tưởng niệm, các tổ hợp kiến trúc, tòa nhà lịch sử, công viên và đường phố.\