Thắng cảnh Algérie

419 đối tượng
bộ lọc

Algérie, Tipaza

Algérie, Algiers, El Marsa, village

Algérie, Algiers, El Marsa, village

Algérie, Béjaïa (tỉnh), Beni Ksila

Algérie, Jijel, El Aouana

Algérie, Jijel, El Aouana

Algérie, Jijel, Ouled Bounar, village

Algérie, Jijel

Algérie, Tiaret, Mechraa Safa

Algérie, Batna, Bouzina

Algérie, Batna, Bouzina

Algérie, Skikda, Collo

Algérie, Oran, Boutlelis

Algérie, Skikda

Algérie, Skikda, Azzaba

Algérie, Bouira

Mỗi thành phố, mỗi quốc gia đều có các thắng cảnh hấp dẫn du khách. Nơi đó càng cổ kính thì sẽ càng có nhiều điểm thu hút sự chú ý của khách tham quan. Những địa điểm này bao gồm bảo tàng, đài tưởng niệm, các tổ hợp kiến trúc, tòa nhà lịch sử, công viên và đường phố.\