Thắng cảnh Ả Rập Saudi

328 đối tượng
bộ lọc

Ả Rập Saudi, Al Muwaylih, village

Ả Rập Saudi, Al Madinah Region, Al-'Ula

Ả Rập Saudi, Al Madinah Region, Al-'Ula

Ả Rập Saudi, Eastern Region, Khobar

Ả Rập Saudi

Ả Rập Saudi

Ả Rập Saudi, Eastern Region, Saihat

Ả Rập Saudi, Makkah Region, Jeddah

Ả Rập Saudi, Makkah Region, Jeddah

Ả Rập Saudi, Riyadh Region, Ri-át

Ả Rập Saudi

Ả Rập Saudi, Eastern Region, Khobar

Ả Rập Saudi, Eastern Region, Khobar

Ả Rập Saudi, Eastern Region, Khobar

Ả Rập Saudi, Eastern Region, Khobar

Ả Rập Saudi, Makkah Region, Mecca

Ả Rập Saudi, Eastern Region, Khobar

Mỗi thành phố, mỗi quốc gia đều có các thắng cảnh hấp dẫn du khách. Nơi đó càng cổ kính thì sẽ càng có nhiều điểm thu hút sự chú ý của khách tham quan. Những địa điểm này bao gồm bảo tàng, đài tưởng niệm, các tổ hợp kiến trúc, tòa nhà lịch sử, công viên và đường phố.\