Thắng cảnh Madagascar

112 đối tượng
bộ lọc

Madagascar, Analamanga, Antananarivo

Madagascar, Toliara

Madagascar, Menabe, Morondava

Madagascar, Diana, Antsiranana

Madagascar, Menabe, Miandrivazo

Madagascar, Ambohidratrimo

Madagascar, Analamanga, Antananarivo

Madagascar, Analamanga, Antananarivo

Madagascar, Boeny, Ambato Boeny

Madagascar, Boeny, Mahajanga

Madagascar, Sava, Sambava

Madagascar, Analanjirofo, Mananara Nord

Madagascar, Analamanga, Antananarivo

Madagascar

Madagascar

Madagascar, Diana, Ampangorina, village

Mỗi thành phố, mỗi quốc gia đều có các thắng cảnh hấp dẫn du khách. Nơi đó càng cổ kính thì sẽ càng có nhiều điểm thu hút sự chú ý của khách tham quan. Những địa điểm này bao gồm bảo tàng, đài tưởng niệm, các tổ hợp kiến trúc, tòa nhà lịch sử, công viên và đường phố.\