Thắng cảnh Madagascar

112 đối tượng
bộ lọc

Madagascar

Madagascar, Analamanga, Antananarivo

Madagascar, Analamanga, Antananarivo

Madagascar, Diana, Antsiranana

Madagascar, Analamanga, Antananarivo

Madagascar, Alaotra-Mangoro, Ambodiamontana, village

Madagascar, Diana, Antsiranana

Madagascar, Itasy, Mahasanganehina, village

Madagascar, Vatovavy-Fitovinany, Ambodiamontana, village

Madagascar, Boeny, Mahajanga

Madagascar, Analanjirofo, Ambodiatafana, village

Madagascar, Analamanga, Andakana, village

Madagascar, Morondava

Madagascar, Analamanga, Ambohimanga-Rova, village

Mỗi thành phố, mỗi quốc gia đều có các thắng cảnh hấp dẫn du khách. Nơi đó càng cổ kính thì sẽ càng có nhiều điểm thu hút sự chú ý của khách tham quan. Những địa điểm này bao gồm bảo tàng, đài tưởng niệm, các tổ hợp kiến trúc, tòa nhà lịch sử, công viên và đường phố.\