Thắng cảnh Hungary

1534 đối tượng
bộ lọc

Hungary, Transdanubia, Tabajd, village

Hungary, Transdanubia, Tabajd, village

Hungary, Transdanubia, Tabajd, village

Hungary, Transdanubia, Tabajd, village

Hungary, Great Plain and North, Kecel

Hungary, Central Hungary, Budakeszi

Website: http://www.gozmozdony.hu/

Hungary, Transdanubia, Tabajd, village

Hungary, Central Hungary, Budapest, Soroksari ut, 152

Hungary, Central Hungary, Budapest

Hungary, Central Hungary, Budapest

Hungary, Great Plain and North, Kecel

Hungary, Great Plain and North, Szinpetri, village

Website: http://www.anp.hu/

Hungary, Central Hungary, Vecsés

Hungary, Central Hungary, Vecsés

Điện thoại: +36 20 617 4141

Website: http://aeropark.hu/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Apr-May, Sep-Oct Mo-Su 09:00-18:00; Jun-Aug Mo-Th 09:00-18:00; Jun-Aug Fr-Su 09:00-20:00; Nov-Mar Sa-Su 10:00-16:00

Hungary, Central Hungary, Vecsés

Điện thoại: +36-20-617-4141, +36-1-296-7489

Website: http://www.aeropark.hu

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mar-May 09:00-18:00, Jun-Aug Mo-Th 09:00-18:00 Fr-Su 09:00-20:00, Sep-Oct 09:00-18:00

Hungary, Central Hungary, Vecsés

Điện thoại: +36-20-617-4141, +36-1-296-7489

Website: http://www.aeropark.hu

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mar-May 09:00-18:00, Jun-Aug Mo-Th 09:00-18:00 Fr-Su 09:00-20:00, Sep-Oct 09:00-18:00

Hungary, Central Hungary, Vecsés

Mỗi thành phố, mỗi quốc gia đều có các thắng cảnh hấp dẫn du khách. Nơi đó càng cổ kính thì sẽ càng có nhiều điểm thu hút sự chú ý của khách tham quan. Những địa điểm này bao gồm bảo tàng, đài tưởng niệm, các tổ hợp kiến trúc, tòa nhà lịch sử, công viên và đường phố.\