Thắng cảnh Cộng hòa Macedonia

100 đối tượng
bộ lọc

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Chanishte, village

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Prilep

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Prilep

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Vapila, village

Cộng hòa Macedonia, Southeastern Region, Gevgelija

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Ohrid

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Ohrid

Cộng hòa Macedonia, Northeastern Region, Kuklica, village

Cộng hòa Macedonia, Northeastern Region, Mlado Nagorichane, village

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Gorno Nerezi, village

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Rasino, village

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Tetovo

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Lubanishta, village

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Ohrid

Mỗi thành phố, mỗi quốc gia đều có các thắng cảnh hấp dẫn du khách. Nơi đó càng cổ kính thì sẽ càng có nhiều điểm thu hút sự chú ý của khách tham quan. Những địa điểm này bao gồm bảo tàng, đài tưởng niệm, các tổ hợp kiến trúc, tòa nhà lịch sử, công viên và đường phố.\