Thắng cảnh Moldova

106 đối tượng
bộ lọc

Moldova, Țipova, village

Moldova, Chișinău, Strada 31 August 1989, 15

Moldova, Chișinău, Strada Bulgara, 47

Moldova, Chișinău, Strada Armeneasca, 96

Moldova, Chișinău, Strada Vlaicu Pircalab, 55

Moldova, Chișinău, Strada Vlaicu Pircalab, 48

Moldova, Chișinău, Strada Tighina, 6

Moldova, Chișinău

Moldova, Chișinău

Moldova, Chișinău

Moldova, Chișinău

Mỗi thành phố, mỗi quốc gia đều có các thắng cảnh hấp dẫn du khách. Nơi đó càng cổ kính thì sẽ càng có nhiều điểm thu hút sự chú ý của khách tham quan. Những địa điểm này bao gồm bảo tàng, đài tưởng niệm, các tổ hợp kiến trúc, tòa nhà lịch sử, công viên và đường phố.\