Thắng cảnh Papua New Guinea

51 đối tượng
bộ lọc

Papua New Guinea, Madang

Papua New Guinea, National Capital District, Port Moresby

Papua New Guinea, Sandaun, Vanimo

Papua New Guinea, Border Central-NCD, Port Moresby

Website: https://www.facebook.com/

Papua New Guinea, Morobe, Lae

Papua New Guinea, Border Central-NCD, Port Moresby

Papua New Guinea, National Capital District, Port Moresby

Papua New Guinea, East Sepik, Wewak

Papua New Guinea, National Capital District, Port Moresby

Papua New Guinea, East New Britain, Rabaul

Papua New Guinea, Sandaun, Vanimo

Papua New Guinea, Sandaun, Aitape

Papua New Guinea, East New Britain, Rabaul

Papua New Guinea, National Capital District, Port Moresby

Papua New Guinea, Border Central-NCD, Port Moresby

Papua New Guinea, Sandaun, Vanimo

Papua New Guinea, National Capital District, Napa Napa

Mỗi thành phố, mỗi quốc gia đều có các thắng cảnh hấp dẫn du khách. Nơi đó càng cổ kính thì sẽ càng có nhiều điểm thu hút sự chú ý của khách tham quan. Những địa điểm này bao gồm bảo tàng, đài tưởng niệm, các tổ hợp kiến trúc, tòa nhà lịch sử, công viên và đường phố.\