Thắng cảnh Kosovo

81 đối tượng
bộ lọc

Kosovo, Region of Gjakova, Junik

Kosovo, District of Mitrovica (02), Soqanicë, village

Kosovo, Region of Gjakova, Bishtazhin, village

Kosovo, District of Prishtina (01), Janjevë

Kosovo, District of Peja (03), Peje

Kosovo, District of Mitrovica (02), Vushtrri

Kosovo

Kosovo, District of Ferizaj (05), Ferizaj

Kosovo, Region of Gjakova, Bërnjak, village

Kosovo, District of Prizren (04), Dragash

Kosovo, District of Prishtina (01), Harilaq, village

Kosovo, District of Ferizaj (05), Kacanik

Kosovo, Region of Gjakova, Orahovac

Kosovo, District of Prishtina (01), Novobërdë

Website: https://dtk.rks-gov.net/

Kosovo, District of Ferizaj (05), Kacanik, Burhan Zeneli, 172

Kosovo, District of Peja (03), Llugë, village

Kosovo, District of Peja (03), Peje

Giờ mở cửa: 24/7

Mỗi thành phố, mỗi quốc gia đều có các thắng cảnh hấp dẫn du khách. Nơi đó càng cổ kính thì sẽ càng có nhiều điểm thu hút sự chú ý của khách tham quan. Những địa điểm này bao gồm bảo tàng, đài tưởng niệm, các tổ hợp kiến trúc, tòa nhà lịch sử, công viên và đường phố.\