Thắng cảnh Cộng hòa Congo

8 đối tượng
bộ lọc

Cộng hòa Congo, Pointe-Noire

Điện thoại: 053042804

Giờ mở cửa: Tu-Su 13:00-19:00

Cộng hòa Congo, Pool, Odziba

Cộng hòa Congo, Pool, Mbanza-Ndounga

Cộng hòa Congo, Brazzaville

Cộng hòa Congo, Pool, Mbanza-Ndounga

Cộng hòa Congo, Brazzaville

Cộng hòa Congo

Cộng hòa Congo, Brazzaville

Mỗi thành phố, mỗi quốc gia đều có các thắng cảnh hấp dẫn du khách. Nơi đó càng cổ kính thì sẽ càng có nhiều điểm thu hút sự chú ý của khách tham quan. Những địa điểm này bao gồm bảo tàng, đài tưởng niệm, các tổ hợp kiến trúc, tòa nhà lịch sử, công viên và đường phố.\