Thắng cảnh trong thành phố Kanazawa, Nhật Bản

26 đối tượng
bộ lọc

Nhật Bản, Ishikawa Prefecture, Kanazawa

Nhật Bản, Ishikawa Prefecture, Kanazawa

Điện thoại: 076-263-3640

Giờ mở cửa: 09:30-17:00

Nhật Bản, Ishikawa Prefecture, Kanazawa

Nhật Bản, Ishikawa Prefecture, Kanazawa

Nhật Bản, Ishikawa Prefecture, Kanazawa

Nhật Bản, Ishikawa Prefecture, Kanazawa

Nhật Bản, Ishikawa Prefecture, Kanazawa

Nhật Bản, Ishikawa Prefecture, Kanazawa

Nhật Bản, Ishikawa Prefecture, Kanazawa

Điện thoại: 076-263-1951

Giờ mở cửa: 09:00-17:00

Nhật Bản, Ishikawa Prefecture, Kanazawa

Nhật Bản, Ishikawa Prefecture, Kanazawa

Điện thoại: 076-220-2356

Nhật Bản, Ishikawa Prefecture, Kanazawa

Nhật Bản, Ishikawa Prefecture, Kanazawa

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:30-16:30

Nhật Bản, Ishikawa Prefecture, Kanazawa

Nhật Bản, Ishikawa Prefecture, Kanazawa

Nhật Bản, Ishikawa Prefecture, Kanazawa

Nhật Bản, Ishikawa Prefecture, Kanazawa

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:30-16:30

Nhật Bản, Ishikawa Prefecture, Kanazawa

Điện thoại: 076-263-3640

Website: http://www.kanazawa-kankoukyoukai.or.jp/

Giờ mở cửa: 09:30-17:00

Mỗi thành phố, mỗi quốc gia đều có các thắng cảnh hấp dẫn du khách. Nơi đó càng cổ kính thì sẽ càng có nhiều điểm thu hút sự chú ý của khách tham quan. Những địa điểm này bao gồm bảo tàng, đài tưởng niệm, các tổ hợp kiến trúc, tòa nhà lịch sử, công viên và đường phố.\