Thắng cảnh Saint Vincent and the Grenadines

21 đối tượng
bộ lọc

Saint Vincent and the Grenadines, Georgetown, Saint Vincent and the Grenadines

Saint Vincent and the Grenadines, Calliaqua

Saint Vincent and the Grenadines, Chateaubelair

Saint Vincent and the Grenadines, Calliaqua

Saint Vincent and the Grenadines, Port Elizabeth

Saint Vincent and the Grenadines, Chateaubelair

Saint Vincent and the Grenadines, Barrouallie

Saint Vincent and the Grenadines, Layou

Saint Vincent and the Grenadines, Layou

Saint Vincent and the Grenadines, Port Elizabeth

Saint Vincent and the Grenadines, Fancy, Saint Vincent and the Grenadines

Saint Vincent and the Grenadines, Georgetown, Saint Vincent and the Grenadines

Saint Vincent and the Grenadines, Kingstown

Saint Vincent and the Grenadines, Chateaubelair

Saint Vincent and the Grenadines, Kingstown

Saint Vincent and the Grenadines, Calliaqua

Saint Vincent and the Grenadines, Port Elizabeth

Saint Vincent and the Grenadines, Barrouallie

Mỗi thành phố, mỗi quốc gia đều có các thắng cảnh hấp dẫn du khách. Nơi đó càng cổ kính thì sẽ càng có nhiều điểm thu hút sự chú ý của khách tham quan. Những địa điểm này bao gồm bảo tàng, đài tưởng niệm, các tổ hợp kiến trúc, tòa nhà lịch sử, công viên và đường phố.\