Thắng cảnh Thụy Sĩ

1649 đối tượng
bộ lọc

Thụy Sĩ, Jura, Les Bois, village

Thụy Sĩ, Bern, Tramelan, village

Thụy Sĩ, Bern, Tavannes, village, Route de Pierre-Pertuis, 1

Thụy Sĩ, Bern, Tramelan, village

Thụy Sĩ, Bern, Tramelan, village

Thụy Sĩ, Bern, Tramelan, village

Thụy Sĩ, Jura, Les Genevez, village

Thụy Sĩ, Bern, Tramelan, village

Thụy Sĩ, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds

Thụy Sĩ, Bern, Tramelan, village

Thụy Sĩ

Thụy Sĩ, Jura, Le Cerneux-Veusil, village

Thụy Sĩ, Bern, Tramelan, village

Thụy Sĩ, Jura, Les Bois, village

Thụy Sĩ, Bern, Tramelan, village

Thụy Sĩ, Bern, Tramelan, village

Thụy Sĩ, Bern, Les Gérinnes, village

Thụy Sĩ, Jura, Les Bois, village

Mỗi thành phố, mỗi quốc gia đều có các thắng cảnh hấp dẫn du khách. Nơi đó càng cổ kính thì sẽ càng có nhiều điểm thu hút sự chú ý của khách tham quan. Những địa điểm này bao gồm bảo tàng, đài tưởng niệm, các tổ hợp kiến trúc, tòa nhà lịch sử, công viên và đường phố.\