Thắng cảnh trong làng Matten, Thụy Sĩ

8 đối tượng
bộ lọc

Thụy Sĩ, Bern, Matten, village, Obere Bonigstrasse, 105

Thụy Sĩ, Bern, Matten, village, Obere Bonigstrasse, 102

Thụy Sĩ, Bern, Matten, village, Obere Bonigstrasse, 103

Thụy Sĩ, Bern, Matten, village, Obere Bonigstrasse, 107

Thụy Sĩ, Bern, Matten, village, Obere Bonigstrasse, 106

Thụy Sĩ, Bern, Matten, village, Obere Bonigstrasse, 104

Thụy Sĩ, Bern, Matten, village, Obere Bonigstrasse, 100

Thụy Sĩ, Bern, Matten, village, Obere Bonigstrasse, 100

Mỗi thành phố, mỗi quốc gia đều có các thắng cảnh hấp dẫn du khách. Nơi đó càng cổ kính thì sẽ càng có nhiều điểm thu hút sự chú ý của khách tham quan. Những địa điểm này bao gồm bảo tàng, đài tưởng niệm, các tổ hợp kiến trúc, tòa nhà lịch sử, công viên và đường phố.\