Thắng cảnh Sudan

78 đối tượng
bộ lọc

Sudan, Gezira State, Al Kamilin

Sudan, Kassala State, Kassala

Sudan, Gezira State, Mahala, village

Sudan, Gezira State, Tambool

Sudan, Khartoum State, Khartoum

Sudan, Gezira State, Al Hasahisa

Sudan, Khartoum State, Khartoum

Sudan, Northern State, Kerma

Sudan, West Darfur State, Geneina

Sudan, Khartoum State, Khartoum

Sudan, Khartoum State, Khartoum

Sudan, Northern State, Abri

Sudan, Northern State, صيصاب, village

Sudan, Northern State, الدهيسيرة

Sudan, Northern State, Wadi Halfa

Sudan

Hỗ trợ xe lăn: No

Giờ mở cửa: 24/7

Mỗi thành phố, mỗi quốc gia đều có các thắng cảnh hấp dẫn du khách. Nơi đó càng cổ kính thì sẽ càng có nhiều điểm thu hút sự chú ý của khách tham quan. Những địa điểm này bao gồm bảo tàng, đài tưởng niệm, các tổ hợp kiến trúc, tòa nhà lịch sử, công viên và đường phố.\