Thắng cảnh Turks and Caicos Islands

30 đối tượng
bộ lọc

Turks and Caicos Islands, Providenciales

Turks and Caicos Islands

Turks and Caicos Islands

Turks and Caicos Islands

Turks and Caicos Islands

Turks and Caicos Islands, Providenciales

Turks and Caicos Islands, Cockburn Harbor

Turks and Caicos Islands

Turks and Caicos Islands, Cockburn Town

Turks and Caicos Islands

Turks and Caicos Islands, Providenciales

Turks and Caicos Islands, Cockburn Town

Turks and Caicos Islands

Turks and Caicos Islands, Providenciales

Turks and Caicos Islands, Cockburn Town

Turks and Caicos Islands, Providenciales

Turks and Caicos Islands, Providenciales

Turks and Caicos Islands, Providenciales

Mỗi thành phố, mỗi quốc gia đều có các thắng cảnh hấp dẫn du khách. Nơi đó càng cổ kính thì sẽ càng có nhiều điểm thu hút sự chú ý của khách tham quan. Những địa điểm này bao gồm bảo tàng, đài tưởng niệm, các tổ hợp kiến trúc, tòa nhà lịch sử, công viên và đường phố.\