Thắng cảnh trong thành phố Los Angeles, Hoa Kỳ

130 đối tượng
bộ lọc

Hoa Kỳ, Ca Li, Los Angeles

Hoa Kỳ, Ca Li, Los Angeles

Hoa Kỳ, Ca Li, Los Angeles

Hoa Kỳ, Ca Li, Los Angeles

Hoa Kỳ, Ca Li, Los Angeles

Hoa Kỳ, Ca Li, Los Angeles

Hoa Kỳ, Ca Li, Los Angeles, Hollywood Boulevard, 6646

Hoa Kỳ, Ca Li, Los Angeles

Hoa Kỳ, Ca Li, Los Angeles

Hoa Kỳ, Ca Li, Los Angeles, Hollywood Boulevard, 6356

Hoa Kỳ, Ca Li, Los Angeles

Hoa Kỳ, Ca Li, Los Angeles

Hoa Kỳ, Ca Li, Los Angeles, South Irving Boulevard, 605

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Hoa Kỳ, Ca Li, Los Angeles

Hoa Kỳ, Ca Li, Los Angeles, Hollywood Boulevard, 5619

Hoa Kỳ, Ca Li, Los Angeles

Hoa Kỳ, Ca Li, Los Angeles

Hoa Kỳ, Ca Li, Los Angeles

Mỗi thành phố, mỗi quốc gia đều có các thắng cảnh hấp dẫn du khách. Nơi đó càng cổ kính thì sẽ càng có nhiều điểm thu hút sự chú ý của khách tham quan. Những địa điểm này bao gồm bảo tàng, đài tưởng niệm, các tổ hợp kiến trúc, tòa nhà lịch sử, công viên và đường phố.\