Thắng cảnh Д.К Металлург им. М.Хамзина tại Kazakhstan, Karaganda Region, Balkhash

Kazakhstan, Karaganda Region, Balkhash, GPS: 46.8382,74.978

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh Д.К Металлург им. М.Хамзина tại địa chỉ: Kazakhstan, Karaganda Region, Balkhash / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh Д.К Металлург им. М.Хамзина hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Kazakhstan, Karaganda Region, Balkhash