Thắng cảnh 大砥石 tại Đài Loan, Đài Bắc

Đài Loan, Đài Bắc, GPS: 25.072,121.521

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh 大砥石 tại địa chỉ: Đài Loan, Đài Bắc / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh 大砥石 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Đài Loan, Đài Bắc

Đài Loan, 北安路, 139

Điện thoại: +886 2 2885 4376

Website: http://afrc.mnd.gov.tw/

Giờ mở cửa: Mo-Su 9:00-17:00

Đài Loan, Đài Bắc

Đài Loan, Đài Bắc, Bei An Lu , 139

Điện thoại: +886 2 2885 4376

Website: http://afrc.mnd.gov.tw/

Giờ mở cửa: Mo-Su 9:00-17:00

Đài Loan, Đài Bắc

Đài Loan, Đài Bắc, Zhong Shan Bei Lu San Duan , 181-1

Website: http://www.storyhouse.com.tw/