Thắng cảnh Dazhu Night Market tại Đài Loan

Đài Loan, GPS: 25.0218,121.2641

Giờ mở cửa: Tue,Thu 17:00~23:00

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh Dazhu Night Market tại địa chỉ: Đài Loan / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh Dazhu Night Market hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Đài Loan, Taoyuan, Đào Viên

Đài Loan, 民權路三段382巷, 1-5

Điện thoại: +886-3-4266987

Đài Loan, Taoyuan, Đại Viên

Đài Loan, Taoyuan, Đào Viên

Đài Loan, 大竹北路, 90之66

Điện thoại: +886-3-2551999

Website: http://www.castella-land.com.tw/

Giờ mở cửa: Mo closed, Tu~Su 9:00~17:00; last entry 15:30

Đài Loan, Taoyuan, Đại Viên