Thắng cảnh Fundo Pacán tại Peru, Huánuco, Amarilis District

Peru, Huánuco, Amarilis District, GPS: -9.952,-76.2432

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh Fundo Pacán tại địa chỉ: Peru, Huánuco, Amarilis District / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh Fundo Pacán hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Peru, Huánuco, Amarilis District

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Peru, Huánuco, Rondos, village