Thắng cảnh 根抱石 tại Đài Loan

Đài Loan, GPS: 24.9913,121.5454

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh 根抱石 tại địa chỉ: Đài Loan / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh 根抱石 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Đài Loan, Cao Hùng, Gongguan, village

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Đài Loan, Đài Bắc, Luo Si Fu Lu Si Duan , 1

Hỗ trợ xe lăn: No

Đài Loan, Đài Bắc, Gongguan, village, Luo Si Fu Lu Si Duan , 1

Đài Loan, Đài Bắc

Đài Loan, Đài Bắc, Si Yuan Jie , 1

Website: http://waterpark.water.taipei