Thắng cảnh National Revolutionary Martyrs' Shrine tại Đài Loan, Đài Bắc, Bei An Lu , 139

Đài Loan, Đài Bắc, Bei An Lu , 139, GPS: 25.0791,121.5328

Điện thoại: +886 2 2885 4376

Website: http://afrc.mnd.gov.tw/

Giờ mở cửa: Mo-Su 9:00-17:00

Wikipedia: https://zh.wikipedia.org/wiki/國民革命忠烈祠

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh National Revolutionary Martyrs' Shrine tại địa chỉ: Đài Loan, Đài Bắc, Bei An Lu, 139 / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh National Revolutionary Martyrs' Shrine hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Đài Loan, 北安路, 139

Điện thoại: +886 2 2885 4376

Website: http://afrc.mnd.gov.tw/

Giờ mở cửa: Mo-Su 9:00-17:00

Đài Loan, Đài Bắc

Đài Loan, 北安路, 139

Điện thoại: +886 2 2885 4376

Website: http://afrc.mnd.gov.tw/

Giờ mở cửa: Mo-Su 9:00-17:00

Đài Loan, Đài Bắc, Zhong Shan Bei Lu San Duan , 181-1

Website: http://www.storyhouse.com.tw/

Đài Loan, Đài Bắc