Thắng cảnh Hadda tại Afghanistan

Afghanistan, GPS: 34.3661,70.4689

Wikipedia: <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Hadda, Afghanistan" rel="nofollow" target="_blank">https://en.wikipedia.org/wiki/Hadda, Afghanistan</a>

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh Hadda tại địa chỉ: Afghanistan / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh Hadda hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, đền, lâu đài, đài tưởng niệm, tượng đài, bảo tàng, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Afghanistan, Nangarhar, Shanza Familya, village

Pakistan, Peshawar

Điện thoại: 03339232527

Giờ mở cửa: Sa 10:00-10:00